چچ
هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1399

هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1399

بسمه تعالی

قابل توجه متقاضیان آزمون استخدامی - هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1399

به اطلاع داوطلبان هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور برگزار شده (درتاریخ 11 و 99/10/12( میرساند:

پیرو اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درصورتی که براساس نتایج مندرج در کارنامه نتایج بررسی مدارک متقاضیان ، جزء معرفی شدگان به بانک توسعه تعاون جهت انجام مصاحبه می باشید ، جهت اطلاع از تاریخ ، زمان و مکان انجام مصاحبه تخصصی در تاریخ 1400/2/4 به سایت بانک توسعه تعاون مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه شده: