چچ

طرح هم راه فرهیختگان

توفیق خدمت رسانی به اساتید محترم دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی و فرهنگیان و معلمان عزیز و ارجمند آموزش و پرورش فرصت مغتنمی برای پاس داشت و قدر شناسی از فرهیختگان و اثر گذاران جامعه است. انسان های شریف و بزرگواری که با بهره گیری از ظرفیت آموزش، راه دانائی و آگاهی را برای پرورش و توانائی پیش روی همگان قرار داده اند و بانک توسعه تعاون به خود می بالد و افتخار می کند که با پیشکش طرح هم راه فرهیختگان خدمت گذار این عزیزان می‌باشد.

شرایط بهرمندی از طرح هم راه فرهیختگان:

کلیه اساتید محترم عضو هیات های علمی دانشگاه ها، موسسات عالی آموزشی کشور شامل دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و اساتید حق التدریسی ، سایر اساتید دانشگاهی و فرهنگیان آموزش و پرورش می توانند در قالب عقد مرابحه و با بهره گیری ازطرح هم راه فرهیختگان از تسهیلات اعتباری بانک توسعه تعاون با مبالغ

  • حداکثر مبلغ تسهیلات برای اساتید عضو هیات علمی دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی کشور شامل دولتی ، آزاد اسلامی، پیام نور و اساتید حق التدریس: 1000 میلیون ریال
  • حداکثر مبلغ تسهیلات برای سایر اساتید دانشگاهی: 700 میلیون ریال
  • حداکثر مبلغ تسهیلات برای فرهنگیان آموزش و پرورش: 500 میلیون ریال
  • حداکثرتا سقف 500 میلیون ریال در قالب کارت اعتباری مرابحه و برای مبالغ بیشتر بدون کارت جهت رفع نیاز های ضروری و اساسی استفاده نمایند
  • مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری طرح هم راه فرهیختگان حداکثر 48 ماهه در قالب اقساط مساوی ماهیانه می باشد.
آدرس کوتاه شده: