چچ

طرح توسکا

بانک توسعه تعاون در نظر دارد به منظور رفع نیازهای مشتریان حقیقی و حقوقی که منابع مالی مازاد خود را به صورت ارزان قیمت و متمرکز در بانک توسعه تعاون سپرده گذاری نموده‌اند، به پاس اعتمادشان، در مواقعی که علاوه بر منابع موجود خود نیاز به منابع دیگری دارند، این منابع را با شرایط خاص در اختیارشان قرار داده تا این همکاری بصورت مداوم استمرار داشته باشد.

شرایط طرح

1) استفاده از مزایای طرح توسکا برای تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی بانک مسیر می‌باشد.

2) با عنایت به ماهیت طرح که در راستای استمرار و ایجاد ارتباط ماندگار با مشتریان بانک می‌باشد، پرداخت تسهیلات براساس میانگین ایجاد شده در سپرده مورد نظر مشتریان می‌باشد.

3) این طرح به منظور سپرده گذاری مشتریان وفادار در سه نرخ 2درصد، 4 درصد و 7 درصد می باشد و نرخ تسهیلات نیز با توجه به این نرخ و با شرایط مختلف ارائه می گردد.

4) بر اساس این طرح، اعطای تسهیلات عمومی به اشخاص حقیقی بر مبنای عقود مبادله‌ای، تسهیلات اختصاصی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی با فاصله اقساط ماهانه و همچنین تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای عقود مشارکتی سرمایه در گردش می باشد.

5) مدت زمان بازپرداخت حداکثر 48 ماهه می باشد.

6) تسهیلات تا سقف 1/000/000/000 ریال است.

7) سایر شرایط بر اساس سیاست های اعتباری بانک خواهد بود.

جهت اطلاع از سایر روشها بر اساس نیاز شما مشتری محترم به شعب بانک توسعه تعاون مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه شده: