چچ

طرح توسکا

بانک توسعه تعاون در نظر دارد به منظور رفع نیازهای مشتریان حقیقی و حقوقی که منابع مالی مازاد خود را به صورت ارزان قیمت و متمرکز در بانک توسعه تعاون سپرده گذاری نموده‌اند، به پاس اعتمادشان، در مواقعی که علاوه بر منابع موجود خود نیاز به منابع دیگری دارند، این منابع را با شرایط خاص در اختیارشان قرار داده تا این همکاری بصورت مداوم استمرار داشته باشد.


شرایط طرح

1) استفاده از مزایای طرح توسکا برای تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی بانک مسیر می‌باشد.
2) با عنایت به ماهیت طرح که در راستای استمرار و ایجاد ارتباط ماندگار با مشتریان بانک می‌باشد، پرداخت تسهیلات براساس میانگین ایجاد شده در سپرده مورد نظر مشتریان می‌باشد.
3) این طرح به منظور سپرده گذاری مشتریان وفادار در چهار نرخ 0.01 درصد، 2 درصد، 4 درصد و 7 درصد می‌باشد و نرخ تسهیلات نیز با توجه به این نرخ و با شرایط مختلف ارائه می‌گردد.
4) در این طرح، تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای عقود مبادله‌ای عمومی و اختصاصی سرمایه در گردش با فاصله اقساط ماهانه اعطاء می‌گردد.
5) مدت زمان بازپرداخت حداکثر 48 ماهه می‌باشد.
6) شرایط تسهیلات بر اساس سیاست‌های اعتباری بانک خواهد بود.
جهت اطلاع از سایر روشها بر اساس نیاز شما مشتری محترم به شعب بانک توسعه تعاون مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه شده: