چچ

اطلاعات بیشتر در مورد کد سیاح

بانک مرکزی بر اساس تکالیف قانونی سامانه یکپارچه حساب‌های مشتریان (سیاح) را راه اندازی نموده است. بر اساس این سامانه به ازاء هر حساب مشتری در بانک یک کد پیگیری تحت عنوان کد شهاب ارائه می‌شود و وجود آن برای هر حساب و سپرده الزامی است.

از اهداف سامانه سیاح
  • جمع‌آوری مشخصات حساب‌های مشتریان شبکه بانکی کشور
  • هویت سنجی مشتریان حقیقی با سازمان ثبت‌احوال کشور
  • هویت سنجی مشتریان حقوقی با سازمان ثبت‌اسناد کشور
  • هویت سنجی اتباع خارجی با سامانه پژواک
  • اعمال کنترل‌های لازم حین افتتاح حساب
  • اختصاص کد رهگیری منحصربه‌فرد به هر حساب ( کد سیاح)
  • الزام به‌کارگیری کد شهاب حین افتتاح حساب
در همین راستا بانک‌ها مکلف به پیاده‌سازی سرویس تبادل اطلاعات سامانه خود با سامانه سیاح از خردادماه 1399 و به‌صورت برخط از اوایل شهریورماه 1399 بوده‌اند.

سامانه سیاح

  • از الزامات دریافت کد سیاح، دریافت کد شهاب مشتری (منحصر به هر مشتری نزد بانک مرکزی) به‌منظور تکمیل و تایید اطلاعات مشتریان و هویت سنجی مشتریان نزد سامانه نهاب بانک مرکزی می‌باشد.

سامانه سیاح

  • هویت سنجی سامانه نهاب با اتصال و دریافت اطلاعات به سامانه‌های متعدد ازجمله (ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، پژواک...) انجام می‌گیرد و نتایج به بانک مبدأ ارسال می‌گردد.
  • عوامل اعتبار سنجی مشتریان به شرح ذیل است:
- کد ملی، تاریخ تولد و شماره شناسنامه معتبر (بررسی سامانه ثبت‌احوال)
- کد اقتصادی، شماره ثبت و تاریخ ثبت معتبر (بررسی سامانه ثبت‌احوال)
- کد فراگیر معتبر (بررسی سامانه پژواک)
- استعلام عدم بدحسابی مشتریان (استعلام سمات)
- استعلام چک برگشتی مشتریان (استعلام چک برگشتی)

سامانه سیاح

سامانه سیاح

پس از بررسی هویت مشتری و اعلام پاسخ مثبت نوبت به دریافت کد سیاح از سمت بانک می‌باشد ( کد سیاح برای هر سپرده مشتری در بانک مبدأ موردنظر یکتا می‌باشد)

سامانه سیاح

و با هر تغییر در وضعیت حساب مشتری (حقیقی و حقوقی)، اطلاعات تغییریافته به‌صورت برخط به بانک مرکزی ارسال می‌گردد.

سامانه سیاح

با عنایت به نامه بانک مرکزی به شماره 99/338570 مورخ 1399/10/22 کلیه تراکنش‌های ساتنای مشتریان از تاریخ 1399/11/05 باید دارای کد شهاب و از تاریخ 1399/11/11 کلیه حساب‌های مبدأ باید دارای کد سیاح باشند. در غیر این صورت از انجام تراکنش‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

سامانه سیاح

آدرس کوتاه شده: