چچ

علل عدم دریافت کد سیاح برای سپرده مشتری

  1. مشتری حقیقی فاقد کد شهاب می‌باشد و اطلاعات هویت فرد در سامانه ثبت‌احوال تایید نشده است (اطلاعات کد ملی، تاریخ تولد به‌درستی در اختیار بانک قرار نگرفته است). لذا مشتری بایستی اطلاعات صحیح را در اختیار بانک قرار دهد و سپس شعبه نسبت به دریافت کد شهاب و سپس کد سیاح اقدام می‌نماید.
  2. مشتری حقیقی (اتباع خارجه) فاقد کد شهاب است و سامانه پژواک مشخصات مشتری را تایید نکرده است- لذا مشتری با مراجعه به شعبه مربوطه نسبت به تکمیل یا اصلاح اطلاعات هویتی خود در سامانه پژواک اقدام و شعبه پس از دریافت کد فراگیر و کد شهاب نسبت به دریافت کد سیاح اقدام می‌نماید.
  3. مشتری حقوقی فاقد کد شهاب است و سازمان ثبت شرکت‌ها مشتری را تایید نکرده است- لذا مشتری باید ابتدا به سایت https://ilenc.ssaa.ir مراجعه کرده و در صورت خطا باید به سازمان ثبت‌اسناد مراجعه و نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات اقدام نموده و پس از آن به شعبه مرجعه کند.
  4. برای حساب بسته، کد سیاح دریافت نمی‌شود.
  5. برای مشتری که دارای چک برگشتی باشد، کد سیاح دریافت نمی‌شود. لذا مشتری ابتدا بایستی نسبت به رفع سوء اثر چک برگشتی اقدام نماید و سپس با اطلاع به شعبه مربوطه، کد سیاح دریافت می‌شود.
  6. برای مشتری فوت‌شده، کد سیاح دریافت نمی‌شود.
  7. برای مشتری حقوقی منحل شده، کد سیاح دریافت نمی‌شود.

اطلاعات بیشتر در مورد کد سیاح

آدرس کوتاه شده: