چچ

گشایش اعتبار اسنادی خارجی

بانک توسعه تعاون در زمینه اعتبارات اسنادی اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی خارجی و ابلاغ انواع اعتبارات اسنادی جهت واردکنندگان کالا و خدمات و همچنین ابلاغ اعتبارات اسنادی صادراتی به صادرکنندگان در قالب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات متحدالشکل بین المللی (UCP600) می‌نماید.
ویژگی‌های محصول:
- تضمین روش پرداخت
- تامین نیاز مالی فروشنده و خریدار با امکان استفاده از وجه اعتباری بانک برای هر دو طرف
- تامین کالا با قیمت خرید پایین تر و همچنین شرایط پرداخت طولانی تر
- از آنجا که بانک با صدور اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت پرداخت وجه را تضمین نموده است خطر اعتماد بازرگانی را کاهش می دهد یا از بین می برد و ضرورتی ندارد که فروشنده برای دریافت وجه به تمایل یا توانایی خریدار متکی باشد
- ایجاد سهولت در معاملات بازرگانی بین المللی
- به طرف های قرارداد اطمینان می دهد که بانک گشاینده تعهد خود را انجام خواهد داد مشروط برآن که اسناد ارائه شده با مواد و شرایط اعتبار اسنادی مطابقت داشته باشند
- تضمین پرداخت وجه در صورت رعایت مواد و شرایط اعتبار اسنادی
شرح :
اعتبار اسنادی ارزی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده مبنی بر پذیرش پرداخت وجه در قبال ارائه اسناد مطابق می باشد.
در حال حاضر گشایش اعتبار اسنادی ارزی وارداتی و صادراتی با در نظر گرفتن آخرین وضعیت روابط کارگزاری و ارزهای در دسترس قابل تخصیص توسط بانک مرکزی، میسر می باشد.
فرآیند دریافت خدمت یا محصول:
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:
  1. کارت بازرگانی معتبر یا مجوزهای موردی صادره توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت
  2. پیش فاکتور معتبر
  3. بیمه نامه
  4. موافقت نامه پذیرش بازرسی در مبدا توسط شرکت های بازرسی مجاز مورد تایید بانک مرکزی ج.ا.ا.
  5. تکمیل فرم ها و تعهدنامه های بانک.
آدرس کوتاه شده: