چچ

بروات اسنادی ارزی

بانک توسعه تعاون با رعایت ضوابط مقرر اقدام به ثبت سفارش بروات اسنادی وصولی وارداتی دیداری بر اساس مقررات متحدالشکل بین المللی و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. می نماید. همچنین صادرکنندگان می توانند خارج از مکانیسم اعتبارات اسنادی و بر اساس اعتماد و سوابق قبلی معامله با خریداران، اقدام به انجام معاملات تجاری در قالب برات اسنادی وصولی نمایند.
ویژگی‌های محصول:
- تسهیل فعالیت های ارزی برای واردکنندگان کالا و خدمات
شرح :
بر اساس توافقی که بین خریدار و فروشنده صورت می گیرد، فروشنده کالا را برای خریدار حمل نموده و اسناد حمل را مستقیما برای وی می فرستد. سپس بر مبنای اسناد حمل عهده ی خریدار برات کشیده و یا از طریق بانک خود یا مستقیما" برای بانک خریدار جهت وصول ارسال می دارد تا خریدار بر اساس شرایط آن برات نسبت به واریز وجه آن اقدام نماید. وصولی یا برات اسنادی به عبارتی تحویل اسناد توسط بانک به خریدار، در مقابل پرداخت و یا قبولی خریدار می باشد.

فرآیند دریافت خدمت یا محصول:
 1. انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت و معدن و تجارت
 2. ایجاد گواهی ثبت آماری توسط مشتری و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی
 3. ارسال وجه حواله برای ذینفع حواله توسط بانک و یا صرافی های عضو بازار نیما
 4. ارائه اسناد حمل توسط مشتری به بانک
 5. تامین معادل ریالی مبلغ اسناد و کارمزد در چارچوب تعرفه و ملزومات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. با توجه به نوع نرخ (بانکی، نیمایی و ارز اشخاص)
 6. ارائه کد ساتا توسط بانک به مشتری و ترخیص کالا توسط مشتری
 7. رفع تعهد ارزی از مشتری
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:
 1. کارت بازرگانی معتبر یا مجوزهای موردی صادره توسط وزارت صنعت،معدن، تجارت
 2. پیش فاکتور معتبر
 3. بیمه نامه
 4. تکمیل فرم ها و تعهدنامه های بانک
 5. ارائه اسناد حمل به همراه برات یا دستور وصول
آدرس کوتاه شده: