چچ
تعاونی راهکاری برای توسعه

تعاونی راهکاری برای توسعه

واژه تعاون به مثابه بسیاری از واژگان دیگر تنها عهده‌دار بار معنایی صرف نیست، بلکه در پس این واژه و مفهوم، اندیشه‌ای ژرف و عمیق به درازای تاریخ خلقت نهفته است و بی‌اغراق نیست که بگویم باور و اندیشه تعاون همزاد بشر است و اساساً زندگی بشری با مفاهیم و رفتارهای مبتنی بر همدلی، همراهی، هم‌افزایی شکل خاص به خود گرفته است و خانواده به عنوان کوچک‌ترین نمود زندگی اجتماعی بر بنیان همین اصل از دوام و قوام برخوردار شده است.

به نام خدا

باور تعاون و رویکرد و کارکرد تعاونی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد با سرشت و وجود آدمی آمیخته‌شده و می‌توان از زمره ویژگی‌های فطری افراد قلمداد کرد، گویی اینکه سعدی شیرین سخن در قالب اشعار ذیل:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

تأکیدی مجدد بر این حقیقت است که خلقت انسان‌ها و ارتباطات انسان‌ها با مقوله همدلی، نوع دوستی، تفاهم و همراهی به صورت عمیق گره خورده است و تجلی آن در قالب تفاهم، همدلی و همدردی از اعضاء و جوارح انسان شروع و تا عالی‌ترین مراتب ارتباطات انسانی متبلور می‌شود، گویی دوری و جدایی از این اصل ارزشمند، یعنی تنزل از مراتب و شئون انسانی است و خیر و نیکبختی و سعادت دنیا و آخرت و حرکت در مسیر کمال و طلب استکمال از طریق تعاون و همدلی قابل احصاء و تحقق می‌باشد. حال که این انسجام و این ارتباط را از حیث ذهنی و عینی در باب همدلی و تعاون می‌بینم می‌توان دیگر ابعاد و ظرفیت این فرصت بی بدیل را در این مجال مرور کنیم که یکی از این ویژگی‌ها موضوع توسعه و افزایش ظرفیت و بهره‌گیری از راهکاری منطقی برای پرداختن به این مهم است. همان‌گونه که انسان می‌تواند در حوزه اخلاق و رفتار با بهره‌گیری از همدلی و تعاون، خیرخواهی و مساعدت و یاری را برای جسم و جان و روح و روان در نسبت به یکدیگر و یاری‌رسانی به هم بکار ببندد تا سیستم وجودی انسان از کیفیت و کمیت بهتری در مسیر زندگی برخوردار شود ومی تواند در امتداد و ادامه این تفکر، این موضوع و این ظرفیت را در اشکال و شرایط مختلف برای دیگر هم نوعان نیز مدنظر قرار دهد طبیعی است که به هر میزان این اتفاق و این اتحاد بهتر و بیشتر باشد، اثربخشی آن نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. چراکه تجمع و تجمیع عقل و خرد در کنار سایر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انسانی، مالی و دارایی‌های منقول و غیرمنقول می‌تواند رهگشا و راهبر قابل اعتماد برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مدنظر قرار گیرد و به عنوان یک ظرفیت متناسب و قابل انعطاف در شرایط و وضعیت‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. مسلماً تبدیل ظرفیت‌های بالقوه اندیشه و مدل تعاونی به بالفعل مستلزم حمایت، هدایت و نظارت بایسته و شایسته است که در این میان یکی از اهرم‌های حمایتی مؤثر بانک توسعه تعاون است

"بانک توسعه تعاون " بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری "مد ظله‌العالی") و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در حمایت از توسعه بخش تعاون تأسیس و بر اساس جزء (5) بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر "تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور" و به موجب بند (و) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های مذکور که بیان می‌دارد "تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون"، در سال 88 به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز و راه‌اندازی گردیده است و اکنون با 448 واحد اجرایی اهدافی از قبیل: کمک به ارتقاء و تقویت بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های تولیدی و دانش بنیان، استمرار بر اجراء و بهره‌گیری از ظرفیت عاملیت طرح‌های ملی با نگاه حمایت از بنگاه‌های تولیدی، فراهم نمودن تمهیدات لازم برای امکان بهره‌مندی تولیدکنندگان واقعی از منابع بانک توسعه تعاون و تأمین نیازهای سرمایه در گردش کسب و کار خرد، کوچک و متوسط با اتکاء به ظرفیت سنجی و نیازسنجی مناسب را دنبال می‌نماید که تقویت بانک توسعه تعاون و افزایش منابع سرمایه‌ای این بانک زمینه‌ساز تقویت، توسعه و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصادی ملی خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: