۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۴:۲۴ تعداد بازدید: ۱۷۹۷۷
طبقه بندی: خدمات کارت
چچ

نحوه فعال سازی کارت نقدی مسدود شده چگونه است ؟

فعال سازی کارت فقط از طریق مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک توسعه تعاون و با در دست داشتن کارت ملی مقدور می باشد.