۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳:۳۲ تعداد بازدید: ۶۹۲
طبقه بندی: بانکداری مجازی
چچ

سقف عملیات بانکی مجاز در این سامانه چه میزان می باشد ؟

1- امکان انتقال از کارت به کارت های عضو شبکه شتاب 30،000،000 ریال در روز ( امکان افزایش این مبلغ مقدور نیست ) / 2- امکان انتقال بین حساب های خود در شبکه بانک توسعه تعاون بصورت نامحدود. / 3- امکان انتقال به حساب های دیگران در بانک توسعه تعاون به مبلغ 10،000،000 ریال در روز بصورت پیش فرض و قابل افزایش تا 300،000،000 ریال در روز در شیوه ثابت و 3،000،000،000 ریال در روز در شیوه 2 عاملی از طریق شعبه. / 4- امکان انتقال وجه به شماره شبای سایر بانک ها به مبلغ 20،000،000 ریال در روز بصورت پیش فرض و قابل افزایش تا 300،000،000 ریال در روز در شیوه ثابت و 500،000،000 ریال در روز در شیوه 2 عاملی از طریق شعبه . / 5- امکان معرفی حساب خاص ( حساب دیگران در بانک توسعه تعاون و شبای سایر بانک ها ) از طریق مراجعه به شعبه که در این صورت می توان برای هریک از حساب های معرفی شده تا مبلغ 2،000،000،000 ریال در روز انتقال وجه انجام داد.