۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳:۰۰ تعداد بازدید: ۲۷۳۶
طبقه بندی: امور ارزی و سپرده ها
چچ

شرایط و مدارک افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی چیست؟

سپرده قرض الحسنه جاری یکی از ابزارهای مهم در مبادلات پولی و بازرگانی شناخته شده می‌باشد. از مزایای چک‌های صادره مشتریان عهده بانک توسعه تعاون قابلیت وصول آن‌ها در کلیه شعبه های بانک در سراسر کشور می‌باشد. (شرایط): افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ معرف دارد.معرف باید دارای حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد یکی از بانکها باشد و امضائ وی مورد تائید بانک باشد. افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صاحب حساب و وکیل ایشان ( اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی ) دارد. مدت اعتبار استعلام ها پانزده روز می باشد. باتوجه به قابلیت ارائه دسته چک به مشتری در این حساب کلیه مقررات مربوط به دسته چک بر آن نافذ می باشد.