۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۱:۱۲ تعداد بازدید: ۱۲۱
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

اگر مشتری تأمین وجه چک صادره‌اش را از تمام حساب‌ها در بانک خود تأیید نکرده باشد، آیا بانک مجاز به برداشت وجه چک از سایر حساب‌هاست؟

طبق بندهای 17-5 و 17-6 دستورالعمل حساب‌جاری، ازجمله مواردی که باید در قرارداد حساب‌جاری درج شود، تکلیف بانک به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل‌برداشت سایر حساب‌ها (به ترتیب مقرر در بندهای مذکور)، در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری صادرکننده می‌باشد. درواقع در صورت عدم‌تأیید این موضوع توسط مشتری بانک، قرارداد حساب‌جاری منعقد نمی‌شود.