۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۱:۱۱ تعداد بازدید: ۱۵۲
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

در صورت انتقال چک در سامانه صیاد، آیا نیازی به تغییر مشخصات در برگه چک نیز وجود دارد؟

خیر. ثبت در سیستم کفایت می‌کند. در حقیقت ثبت اطلاعات در سیستم جایگزین پشت‌نویسی می‌شود و با انتقال چک، تغییری در مشخصات و مندرجات برگه چک به وجود نخواهد آمد.