۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۹:۲۴ تعداد بازدید: ۱۲۰
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

چگونه می‌توان چک را از طریق سامانه صیاد انتقال داد؟

در قانون جدید چک پشت‌نویسی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین شده است. براین اساس، مراحل زیر توسط انتقال دهنده چک می‌بایست انجام گیرد:

  • مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد
  • احراز هویت

- احراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک، صرفاً یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه‌ها انجام می‌شود.

- احراز هویت در برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارت‌های بانکی متعلق به ذینفع چک انجام می‌شود.

- احراز هویت در شعب بانک‌های عامل طبق روال‌های موجود انجام می‌شود.

  • ورود شناسه صیادی برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد
  • ورود اطلاعات مربوط به قلم اطلاعاتی "بابت" و هویت ذینفع جدید چک (انتقال‌گیرنده)
  • تایید و ثبت اولیه انتقال چک

در انتقال چک نیز ذینفع جدید چک (انتقال‌گیرنده) باید مرحله تایید را پس از دریافت برگه چک در سامانه صیاد انجام دهد.