۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۲ تعداد بازدید: ۱۰۳
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

چگونه باید اطلاعات چک را ثبت کرد؟

پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادر کننده چک به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و سپس اقدام به ورود اطلاعات چک و اطلاعات هویتی ذینفع/ذینفعان می‌کند.

خلاصه مراحل به شرح زیر است:

  • ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در برگ چک
  • مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد
  • احراز هویت

- احراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک، صرفاً یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه‌ها انجام می‌شود.

- احراز هویت در برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک نزد همان بانکی که دسته چک وی را صادر کرده است، انجام می‌شود.

- احراز هویت در شعب بانک‌های عامل طبق روال‌های موجود انجام می‌شود.

  • ورود مندرجات چک در سامانه صیاد و تکمیل فیلد "بابت"
  • تایید و ثبت اولیه چک