۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۸:۴۲ تعداد بازدید: ۱۰۲
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

از چه زمانی ثبت چک‌ها در صیاد اجباری می‌شود؟

از ابتدای سال 1400، ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری می‌باشد. چک‌های موجود هم در حال حاضر می‌توانند به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت شوند. البته بانک مرکزی در آینده، چک‌های موجود را جمع‌آوری و با چک‌های جدید جایگزین می‌کند و در این خصوص، فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد تا مشکلی به وجود نیاید.