۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۴:۳۰ تعداد بازدید: ۱۸۰۱
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

اگر مندرجات برگه چک با اطلاعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف چیست؟

ملاک، برگه چک است که در صورت وجود مغایرت، بانک، وجه چک را پرداخت نمی‌کند و اگر دارنده چک بخواهد، می‌تواند چک را برگشت بزند.