۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۴:۲۸ تعداد بازدید: ۶۲۹
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک‌هاست؟

چک‌های جدید. در واقع چک‌های جدید باید در وجه ذینفع مشخص صادر، و در سامانه صیاد ثبت شوند.