۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۴:۲۸ تعداد بازدید: ۲۲۰۹
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟

حسب مورد بر عهده صادرکننده (در مقام صدور) و یا دارنده (در مقام انتقال) است.