۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۴:۲۶ تعداد بازدید: ۱۲۰
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

افراد هیئت مدیره یک شرکت که دارای چک برگشتی است آیا در چک شخصی خود نیز به مشکل بر می‌خورند؟

خیر