۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۴:۲۳ تعداد بازدید: ۱۵۳
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

آیا چک صیاد طرح قدیم طبق روال قبل پیش می‌رود؟

بله تا زمان پایان برگ‌های دسته چک های قدیمی و دریافت دسته چک های با ظاهر و مندرجات جدید صدور و وصول چک‌ها به شکل سابق تداوم می‌یابد.