۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۴:۱۵ تعداد بازدید: ۱۲۳
طبقه بندی: قانون جدید چک
چچ

هیئت مدیره یک شرکت یا افرادی که حق امضا دارند کدام یک اگر چک برگشتی داشته باشند، مشکل‌زا است ؟‌

در اصلاحیه جدید سال 1397 قانون صدور چک علاوه بر شخص صاحب حساب، وکیل یا نماینده (اعم از مدیر یا سایر نمایندگان شرکت) که اقدام به صدور (امضاء) چک به نیابت از شخص صاحب حساب می نمایند، مسؤلیت داشته و مشمول محرومیت های قانونی می گردند.