بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 17 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

قرض الحسنه

قرض الحسنه:

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.

کاربرد :

  • تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار، جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی
  • کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی
  • تأمین هزینه های ازدواج
  • تهیه جهیزیه
  • درمان بیماری
  • تعمیر و تأمین مسکن
  • کمک هزینه تحصیلی
  • کمک برای ایجاد مسکن در روستا×