بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 17 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

مضاربه

مضاربه:

قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( مالک ) عهده دار تأمین سرمایه ( نقدی ) می گردد، با قید اینکه طرف دیگر ( عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

سرمایه مضاربه:

  • قیمت خرید کالا
  • هزینه بیمه و حق ثبت سفارش
  • هزینه حمل و نقل
  • هزینه انبارداری
  • حقوق گمرکی و سود بازرگانی
  • هزینه های بانکی
  • هزینه بسته بندی
  • هزینه های توقف و انتظار نوبت کشتی ( دموراژ ) در مضاربه وارداتی (صرفا" در بخش دولتی )

مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت است و نباید از یک دوره خرید و فروش، حداکثر یکسال، تجاوز نماید.این نوع عقد، در بخش بازرگانی کاربرد دارد.
×