بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 17 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

جعاله

جعاله:

عبارت است از التزام شخص ( جاعل ) یا ( کارفرما ) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ( جعل ) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد ( عامل ) یا ( پیمانکار ) نامیده می شود. اصطلاحا به عقدی گفته می شود که ثمره آن تحصیل منفعت در مقابل انجام عملی است که مورد تعهد قرار گیرد.

کاربرد:

  • بازسازی ، تکمیل و تعمیرمسکن
  • تعمیرات خودروهای سنگین ونیمه سنگین در واحدهای تولیدی و خدماتی

 

 

 

 
×