ميبد
کد شعبه 3807
آدرس خيابان امام خميني (ره) - نبش کوچه شهیدان ملک و حسین فلاح کد پستی 1883972537
مسئول شعبه عبدالرزاق برزگر
تلفن 35-32346551-32346555
فکس 32346550