جمهوری یزد
کد شعبه 3805
آدرس یزد - بلوار جمهوری ، نبش کوچه وحدت پلاک 26 کدپستی 8917946587
مسئول شعبه سعید میرحسینی
تلفن 35-35248201-9-
فکس