يزد
کد شعبه 3899
آدرس خیابان آیت الله کاشانی- کوچه حافظ- کوچه مسجد قریشی- روبروی آموزشگاه زبان دانیال-
مسئول شعبه غلامرضا حسانی زاده
تلفن 35-36287090-2-36287087
فکس 36287067