باجه لالجین
کد شعبه 0
آدرس لالجین-خیابان امام خمینی(ره)-روبروی حسینیه قمر بنی هاشم
مسئول شعبه
تلفن 81-34528925-
فکس 34528926