عنبرآباد
کد شعبه 2813
آدرس عنبرآباد - خیابان امام خمینی ، حدفاصل سه راه امیرآباد و مسجد جامع کد پستی 7871655653
مسئول شعبه محمدرضا بلوچی
تلفن 34-43293442-43293442
فکس