كهنوج
کد شعبه 2809
آدرس کهنوج - بلوار شهيد بهشتي، سه راه جيرفت
مسئول شعبه ابوذر گیلانی
تلفن 34-43203372-
فکس 43203372