شهربابك
کد شعبه 2806
آدرس شهر بابک - بلوار آیت الله خامنه ای،روبروی بانک ملت
مسئول شعبه نادر رئیسیان
تلفن 34-34121171-34117933
فکس 34117933