رفسنجان
کد شعبه 2802
آدرس رفسنجان - خیابان امام بعد از چهار راه امیر کبیر نبش کوچه 30
مسئول شعبه عبدالرضا پوراباذری
تلفن 34-34269958-34255026
فکس 34269958