باجه سرو آباد
کد شعبه 0
آدرس سرو آباد - بلوار شهداء جنب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مسئول شعبه
تلفن 87-34823775-
فکس