باجه دهگلان
کد شعبه 0
آدرس دهگلان- خیابان مولوی کرد ، نبش کوچه مسجد جامع کد پستی 6667144536
مسئول شعبه احمد دراجی
تلفن 87-35125657-
فکس