باجه ولیعصر
کد شعبه 0
آدرس قم - بلوار شهید دل آذر- میدان ولیعصر- جنب شرکت تعاونی درودگران
مسئول شعبه علی عزیزی
تلفن 25-37207228-
فکس