باجه کنارک
کد شعبه 0
آدرس کنارک - خیابان امام خمینی (ره) - نرسیده به تقاطع انتفاضه
مسئول شعبه
تلفن 54-35380013-35382622
فکس