باجه بومهن
کد شعبه 0
آدرس بومهن،ایستگاه پارسا-جنب بانک کشاورزی
مسئول شعبه
تلفن 21-76227526-8--
فکس 76236535-6