امام خمینی بوشهر
کد شعبه 1603
آدرس بوشهر - میدان امام خمینی(ره) ضلع شرقی میدان جنب سازمان تبلیغات اسلامی کدپستی 7514913331
مسئول شعبه احسان جعفری زاده
تلفن -33543313-15-
فکس