مرکزی ايلام
کد شعبه 1500
آدرس خیابان 24 متری ولیعصر ( عج ) نرسیده به چهار راه سیدالشهداء پایین تر از سازمان بازرسی
مسئول شعبه بیات طاهری
تلفن 84-33349372-
فکس 33331978