ایلام
کد شعبه 1599
آدرس خیابان 24 متری ولیعصر ( عج ) نرسیده به چهار راه سیدالشهداء پایین تر از سازمان بازرسی
مسئول شعبه احمدرضا بهارونداحمدی
تلفن 84-33381900-33369356
فکس 33382922