آذربایجان غربی
کد شعبه 1299
آدرس ارومیه - خیابان سربازان گمنام- مابین فلکه خیرین و چهارراه مخابرات
مسئول شعبه مهدی تقوی
تلفن Err520
فکس 33486190-93