چناران
کد شعبه 1903
آدرس بلوار طالقانی - بین طالقانی 15 و 17
مسئول شعبه سعید بهرامی
تلفن 51-46129445-46129446
فکس