مرکزی شهركرد
کد شعبه 1800
آدرس شهركرد، بلوار حافظ حد فاصل چهاراه سعدی و میدان انقلاب
مسئول شعبه ماشااله باقری کاجی
تلفن 38-32243738-32243734-5
فکس 32222030