میرداماد
کد شعبه 1790
آدرس بلوار میرداماد - نبش شنگرف ، روبروی مسجدالغدیر پلاک 162 کد پستی 1548943711
مسئول شعبه امیر سلیمانی
تلفن 21-22275714-22275749
فکس 22275748