جمهوری
کد شعبه 1735
آدرس خیابان جمهوری- بین خیابان ولیعصر و خیابان رازی پلاک 733 کدپستی 1134914815
مسئول شعبه مهدی غلامپور
تلفن 21-66956263-66952990-1
فکس 66497447