ولیعصر تهران
کد شعبه 1733
آدرس خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از تقاطع خیابان شهید بهشتی نبش کوچه زرین پلاک 2089 کد پستی 1511633119
مسئول شعبه ابوالفضل صیادی
تلفن 21-88711795-88480328
فکس 88710992