باجه بومهن
کد شعبه 0
آدرس بومهن،ایستگاه پارسا-جنب بانک کشاورزی
مسئول شعبه
تلفن 21---76227526-8
فکس 76236535-6