باجه کنارک
کد شعبه 0
آدرس کنارک - خیابان امام خمینی (ره) - نرسیده به تقاطع انتفاضه
مسئول شعبه ناصر جعفری
تلفن 35380013
فکس