بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 08 اسفند 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

تغییر ساعت کاری مدیریت شعب و شعب بانک توسعه تعاون اعلام شد

  براساس ابلاغیه شورای هماهنگی بانک‌ها به ‌منظور صرفه‌جویی در برق به‌ویژه در ساعات اوج مصرف و نیز جلوگیری از بروز اختلال در شبکه برق‌رسانی، ساعت کاری مدیریت شعب و شعب بانک توسعه تعاون به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

 

تغییر ساعات کاری مدیریت شعب و شعب استانها

ردیف

نام استان

ایام هفته

ساعت  شروع بکار همکاران

ساعت شروع خدمت به مشتری

ساعت پایان خدمت به مشتری

ساعت پایان کار همکاران

تاریخ  تغییر کاری ادارات و شعب استان ها

1

اردبیل

شنبه الی چهارشنبه

06:45

 07:00

13:00

13:30

1398/05/31 - 1398/03/27

اردبیل

پنج شنبه

06:45

 07:00

12:00

12:30

 

2

اصفهان

شنبه الی پنج شنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

 1398/04/01 - تا اطلاع ثانوی

3

البرز

شنبه الی چهارشنبه

06:00

06:30

13:00

13:30

1398/05/31 - 1398/04/01

البرز

پنج شنبه

06:00

06:30

12:00

12:30

 

4

آذربایجان شرقی

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

14:00

1398/05/31 - 1398/04/01

آذربایجان شرقی

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

13:00

 

5

آذربایجان غربی

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

1398/05/15 - 1398/04/01

آذربایجان غربی

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

6

بوشهر

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

12:30

13:00

1398/05/31 - 1398/04/01

بوشهر

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

مدیریت شعب استان بوشهر پنجشنبه ها تعطیل است

7

چهارمحال و بختیاری

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

1398/05/15 - 1398/04/01

چهارمحال و بختیاری

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

8

خراسان جنوبی

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

1398/04/31 - 1398/04/01

خراسان جنوبی

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

9

خراسان رضوی

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

1398/04/31 - 1398/04/01

خراسان رضوی

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

10

خراسان شمالی

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

14:00

1398/05/31 - 1398/04/02

خراسان شمالی

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

13:00

 

11

خوزستان

شنبه الی چهارشنبه

07:00

07:30

13:00

13:30

1398/06/03 - 1398/03/01

خوزستان

پنج شنبه

07:00

07:30

12:00

12:30

 

12

سیستان و بلوچستان

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

 1398/03/18 - تا اطلاع ثانوی

سیستان و بلوچستان

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

13

فارس

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

   شعب:لار.لامرد.مهر.فسا.داراب.جهرم.کازرون. ممسنی. قیروکارزین.فیروزآباد 98/04/01 - 98/05/31   

فارس

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

14

قزوین

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

1398/04/31 - 1398/04/01

قزوین

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

15

کرمانشاه

شنبه الی پنج شنبه

06:30

0

0

13:45

 مدیریت شعب:  1398/03/15 - 1398/05/31

16

کهگیلویه و بویراحمد

شنبه الی پنج شنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

شعبه گچساران 98/04/01 - 98/06/31

کهگیلویه و بویراحمد

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

شعبه دهدشت

کهگیلویه و بویراحمد

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

شعبه دهدشت

کهگیلویه و بویراحمد

شنبه الی چهارشنبه

07:00

0

0

14:00

  مدیریت شعب: 1398/03/20 تا اطلاع ثانوی

کهگیلویه و بویراحمد

پنج شنبه

07:00

0

0

13:00

 مدیریت شعب

17

گلستان

شنبه الی چهارشنبه

06:00

 07:00

13:00

13:30

1398/05/31 - 1398/03/25

گلستان

پنج شنبه

06:00

 07:00

12:00

12:30

 

18

گیلان

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

1398/04/31 - 1398/04/01

گیلان

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

19

لرستان

شنبه الی چهارشنبه

06:45

 07:00

13:30

13:45

1398/06/15 - 1398/03/25

لرستان

پنج شنبه

06:45

 07:00

12:30

13:00

 

20

مازندران

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

1398/05/31 - 1398/03/25

مازندران

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

21

مرکزی

شنبه الی چهارشنبه

06:45

 07:15

13:15

14:00

1398/04/31 - 1398/04/01

مرکزی

پنج شنبه

06:45

 07:15

12:30

13:15

 

22

هرمزگان

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

1398/05/31 - 1398/03/01

هرمزگان

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 مدیریت شعب استان هرمزگان پنجشنبه ها تعطیل است

هرمزگان

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

13:30

             شعب: قشم و  درگهان            1398/03/25 - 1398/05/31

هرمزگان

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

12:30

 

23

یزد

شنبه الی چهارشنبه

06:30

 07:00

13:00

14:00

1398/05/31 - 1398/03/28

یزد

پنج شنبه

06:30

 07:00

12:00

13:00

 

 

 
×